×

Ośrodek Badań Psychotechnicznych otwarty w godzinach:

poniedziałek 07:00-11:00
wtorek 07:00-11:00
środa 07:00-11:00
czwartek 07:00-11:00
piątek 07:00-11:00

Zapraszamy
Świadczymy usługi w zakresie badań osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Badamy:
1. Kierowców oraz kierowców zawodowych:
* kierowców prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi)
* kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E)
* zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E),
* kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
* instruktorów nauki jazdy
* egzaminatorów nauki jazdy
* kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
* osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem
2. Kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza, Komendy Policji, Urzędu Miasta:
* kierowców skierowanych na badania przez Policję , Urząd Miasta / Starostę w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych
* osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków psychoaktywnych
* sprawców i uczestników wypadków, w których pojawiły się ofiary śmiertelne lub ranni
* kierujących, skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,
* osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
3. Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:
*pracowników obsługi wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych(spalinowych , elektrycznych), żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych
* osób pracujących na wysokości,
4. Osób pracujących na stanowiskach górniczych
https://www.facebook.com/Medyk-Sp-z-oo-Pracownia-Psychotechniczna-431611250383322/

www.psychotesty.medyk.rybnik.pl