×

NZOZ Medyk sp. z o.o. w Rybniku informuje o utylizacji niearchiwalnej dokumentacji medycznej wytworzonej przez Górniczy Zespół Opieki Zdrowotnej w Rybniku – historie choroby pacjentów z lat 1988 i starsze.

     Osoby zainteresowane odbiorem niearchiwalnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba uprawniona przez pacjenta będą mogły ją odebrać po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 30 listopada 2020 roku w rejestracji NZOZ Medyk od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 18.00.

Po w/w terminie niearchiwalna dokumentacja medyczna – historia choroby –  zostanie przekazana do utylizacji.

Formularz wniosku oraz upoważnienie są dostępne:

  1. na stronie internetowej przychodni,
  2. w rejestracji.

Osoby zainteresowane odbiorem niearchiwalnej dokumentacji medycznej prosimy i kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 327394290

Dokumentacja będzie wydana (lub zostanie wysłana na adres wskazany we wniosku) w terminie uzgodnionym telefonicznie za okazaniem dokumentu tożsamości lub stosownego upoważnienia.

Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

*W przypadku nie odebrania dokumentów w ciągu 30 dni od ich przygotowania zostaną zniszczone.