×

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK Sp. z o.o

ul. Jastrzębska 12

44-253 Rybnik

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe, Dz.U.2019 poz 1792 zgodnie z art..32c pkt.2 

W jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące: 

– DigiEye 280 firmy Mindray  – decyzja Nr 193/2015r z dnia 29.05.2015r

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie pracowni:

– pracownia RTG -decyzja Nr 192/2015 z dnia 29.05.2015r 

Jednostka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności z użyciem promieniowania jonizującego 

– decyzja Nr 6 z dnia 03.01.2020r 

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów- na podstawie wyników stwierdzono że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3mSV/rok dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, 40 -957 Katowice, ul Raciborska 39 – Oddział Higieny Radiacyjnej. 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01/01/2023 do 31/12/2023) zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 0,1 mSv.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz.U z 2005 poz 168 – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi; 

– pracownicy 20 mSv/rok

– ogół ludności 1 mSv /rok 

Uwaga:

– na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.  

– pracownia RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.